ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο της επιχείρησης μας. Το Auto-cars.gr, sτο εξής καλούμενο «ιστότοπος», δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση Auto-Cars Karafotias με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Συμφωνία”) αποτελούν συμφωνία μεταξύ του Auto-Cars Karafotias (“εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και εσείς (“Χρήστης”, “εσείς” “). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του Auto-cars.gr και οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών του (συλλογικά “Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσίες”).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστόχωρο, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που έγιναν σε σχέση με αυτόν. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε και να εξετάζουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Η παροχή ψευδών πληροφοριών επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού) αν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα έβλαπτε τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Αν διαγράψουμε το λογαριασμό σας για τους προαναφερθέντες λόγους, ενδέχεται να μην κάνετε ξανά εγγραφή για τις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε να αποκλείσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet για να αποτρέψετε την περαιτέρω εγγραφή.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενίοτε ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμολόγηση, διαθεσιμότητα, προωθήσεις και προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώνουμε τις παραγγελίες αν τυχόν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε σχετική Υπηρεσία είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμα και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας) . Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στον ιστότοπο δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση και η χρήση άλλων παρόμοιων υπηρεσιών διέπονται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των άλλων υπηρεσιών και δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι , και δεν είμαστε εκπρόσωποι σχετικά με καμία άλλη πτυχή τέτοιων άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας) ή οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και του παρόχου αυτών των άλλων υπηρεσιών. Απαλλάσσετε αμετάκλητα από κάθε αξίωση έναντι της επειχήρησης Auto-Cars Karafotias σε σχέση με αυτές τις άλλες υπηρεσίες. Η επειχήρηση Auto-Cars Karafotias δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων υπηρεσιών ή την εξάρτηση από τις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων Υπηρεσίες. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε αυτές τις άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Με την ενεργοποίηση οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, επιτρέπετε ρητά στην επειχήρηση Auto-Cars Karafotias να αποκαλύψει τα δεδομένα σας όπως είναι απαραίτητο για να διευκολύνει τη χρήση ή την ενεργοποίηση αυτής της άλλης υπηρεσίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για Περιεχόμενο που υπάρχει στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια οποιουδήποτε Περιεχομένου. Η αποκλειστική σας ευθύνη είναι να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου σας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες συνθήκες, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση, ενδέχεται να μπορέσουμε να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, όταν μπορεί να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δικά μας σκοποί. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Παρόλο που ο ιστότοπος αυτός μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν συνεπάγεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εδώ. Μερικοί από τους συνδέσμους στην Ιστοσελίδα μπορεί να είναι σύνδεσμοι “affiliates”. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο και αγοράσετε ένα στοιχείο, η επειχήρηση Auto-Cars Karafotias θα λάβει μια προμήθεια για την αγορά. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές των επιχειρήσεων ή των ατόμων ή του περιεχομένου των ιστότοπων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους άλλους όρους χρήσης οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους εκτός του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο ή το Περιεχόμενο της: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. β) να ζητούν από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις · (γ) να παραβιάζει οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό κανονισμό, κανόνες, νόμους ή τοπικά διατάγματα, (δ) να παραβιάζουν ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. ε) να παρενοχλούν, να κακοποιούν, να προσβάλλουν, να βλάπτουν, να δυσφημούν, να συκοφαντούν, να εκφοβίζουν, να εκφοβίζουν ή να κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής προέλευσης ή αναπηρίας · στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες · (ζ) την αποστολή ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού δικτυακού τόπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων · (i) σε spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape (ι) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό. ή (k) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Συμφωνείτε ότι η χρήση τoυ Ιστοχώρου ή των Υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία παρέχεται με βάση “ως έχει” και “ως διαθέσιμη”. Απορρίπτουμε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς λάθη. ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ή / και δεδομένα που λήφθηκαν ή άλλως αποκτήθηκαν με τη χρήση της Υπηρεσίας γίνονται με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από λήψη τέτοιου υλικού ή / και δεδομένων. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας. Καμία συμβουλή ή πληροφορίες, προφορικές ή γραπτές, που αποκτήσατε από εσάς ή από την Υπηρεσία δεν θα δημιουργήσουν καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά εδώ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση η επειχήρηση Auto-Cars Karafotias, οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοί τους δεν υπόκεινται σε καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για (α): οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, διακοπή λειτουργίας, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών) περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συμβολαίου, αδικοπραξίας, εγγύησης, παραβίασης του νόμιμου φόρου, αμέλειας ή άλλης μορφής, ακόμη και αν η επειχήρηση Auto-Cars Karafotias έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της επειχήρησης Auto-Cars Karafotias και των θυγατρικών της, των υπαλλήλων, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των δικαιοπαρόχων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα περιοριστεί σε ποσό μεγαλύτερο από ένα δολάριο ή οποιαδήποτε ποσά πραγματικά καταβληθέντα σε μετρητά από εσάς στην επειχήρηση Auto-Cars Karafotias για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο συμβάν ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ισχύουν επίσης εάν αυτή η αποζημίωση δεν σας αποζημιώσει πλήρως για οποιεσδήποτε απώλειες ή αποτυγχάνει του βασικού της σκοπού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε την επειχήρηση Auto-Cars Karafotias και τις θυγατρικές της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους ιδιοκτήτες και τους αντιπροσώπους από και έναντι τυχόν ευθυνών, ζημιών, ζημιών ή εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που πραγματοποιούνται σε σχέση με ή προκύπτουν από τρίτους καταγγελίες, αξιώσεις, ενέργειες, διαφορές ή απαιτήσεις που διατυπώνονται εναντίον οποιουδήποτε εξ αυτών ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το περιεχόμενό, τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε εσκεμμένου παραπτώματος από μέρους σας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και να εφαρμοστούν και να δεσμευθούν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιορίζονται στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να μην καταστήσουν τη Συμφωνία παράνομη, ή μη εκτελεστή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών να συνιστούν τη συμφωνία τους σε σχέση με την το παρόν αντικείμενο και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύσταση, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας καθώς και οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από τους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς νόμους της Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί συγκρούσεων ή επιλογής δικαίου και, στο μέτρο του δυνατού, οι νόμοι της Ελλάδος . Η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής των αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας είναι τα κρατικά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Ελλάδα και υποβάλλετε στην προσωπική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων. Απαλλάσσετε κάθε δικαίωμα σε δίκη της κριτικής επιτροπής σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας ή των πολιτικών της σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στην Ιστοσελίδα. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστοτόπου μας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν τη Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας του Ιστοχώρου ή τις Υπηρεσίες της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστοχώρο και τις Υπηρεσίες της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@auto-cars.gr ή να γράψετε μια επιστολή στην διεύθυνση Auo-cars Karafotias, ελ. Βενιζέλου 40, Τρίπολη 22100, Ελλάδα

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο 1, 2021